MENU

Invited First Prize Architectural Competition For Trikala County Council Headquarters Building

Location: Trikala, Thessaly, Greece

Year :  2005, 2008-2009

Team Members :

          Architectural Design: Professor  Dimitris Katzourakis, Nikos Theotokis, Eleni Theotokatou, Nancy Gousiaki

          Associates Architects: Maro Makri, Georgia Kaplani, Spryros Papadatos, Lyda Tsamperi

Role in Project : 

  • Associate architect
  • Cad Designer

 Description: Coming  soon…